Ngày đăng: 20/12/2012 / Lượt xem: 33

Thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo ở xã Cốc Đán

      Những năm qua, với sự nỗ lực của cấp uỷ,chính quyền các hội đoàn thể xã Cốc Đán, trong thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho các thôn, bản thuộc diện 135 và chính sách Dân tộc được triển khai thực hiện trên địa bàn xã đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

      Cụ thể, việc hỗ trợ về cây, con giống cho các hộ nghèo đã được xã Cốc Đán thực hiện theo nguyên tắc đúng đối tượng, kịp thời; cấp phát trực tiếp tiền mặt cho các hộ nghèo; công khai chính sách được thực hiện thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến các chế  độ chính sách và niêm yết danh sách hộ nghèo tại nhà họp thôn, trụ sở xã để nhân dân giám sát.

 

Gia đình bà Nguyễn Thị Biển, thôn Hoàng Phài, xã Cốc Đán thuộc diện hộ nghèo, được hỗ trợ lợn giống theo chính sách của nhà nước.

 

      Việc hỗ trợ cho hộ nghèo được xã Cốc Đán thực hiện cho tất cả các đối tượng thuộc hộ nghèo tại 21 thôn, bản, như: Cấp gần 1 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho 6 hộ nghèo; hỗ trợ 119 con lợn giống lai F1, 800 con gà mía thả đồi cho 21 hộ và hơn 1 tạ thức ăn đậm đặc... Bên cạnh đó, các gia đình chính sách, hộ nghèo được hưởng các chế độ đãi ngộ khác như cấp phát thẻ y tế, thực hiện cấp tiền trợ cấp cho học sinh, sinh viên theo Nghị định 49 của Chính phủ với tổng số tiền hơn 75 triệu đồng; cấp xong tiền hỗ trợ mua dầu hoả theo Quyết định 102/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 180 hộ với số tiền hơn 21 triệu đồng.

      Cùng với đó, Chương trình 135 cũng được xã triển khai có hiệu quả trên địa bàn, như hợp phần xây dựng cầu Tả Nỉnh từ thôn Hoàng Phài đi Cốc Mỏng và hệ thống kênh Phai Se, thôn Nà Cha giúp người dân trong xã đi lại và sản xuất được thuận lợi hơn. Đồng chí Đồng Quốc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Cốc Đán cho biết: Những năm qua, nhờ có các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đã giúp địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, đưa kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

      Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, công tác hỗ trợ còn gặp nhiều khó khăn, như: Việc tuyên truyền vận động bà con nhân dân áp dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông - lâm nghiệp; giao thông đi lại khó khăn; một bộ phận hộ nghèo thiếu kiến thức về pháp luật nên đã bán đi phần ruộng đất của gia đình cho các đối tượng khai thác vàng trái phép dẫn tới mất đất sản xuất; sử dụng vốn vay cho hộ nghèo không đúng mục đích... Đây cũng là những nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ tái nghèo còn cao, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế- xã hội của xã và việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo trên địa bàn.

 

Nguồn tin: Theo BBK điện tử