Ngày đăng: 20/12/2012 / Lượt xem: 32

Cốc Đán thu hoạch lúa mùa

 

Nông dân thôn Tát Rịa xã Cốc Đán thu hoạch lúa mùa sớm.

 

          Do ảnh hưởng sâu bệnh nên vụ mùa năm nay năng suất lúa không cao, ước đạt 37 tạ/ha, giảm  nhiều so với vụ mùa năm ngoái. Cùng với khẩn trương thu hoạch lúa mùa, bà con nông dân xã Cốc Đán đã và đang tiến hành làm đất, chuẩn bị giống cho gieo trồng cây màu vụ đông. Nông dân thôn Tát Rịa xã Cốc Đán thu hoạch lúa mùa sớm.

 

Nguồn tin: Theo BBK điện tử