Ngày đăng: 21/12/2012 / Lượt xem: 42

Hội Cựu chiến binh xã Cốc Đán với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền cơ sở

          Hiện nay, Hội CCB xã Cốc Đán có 15 đồng chí là đảng viên đang tham gia trong cấp uỷ của các Chi bộ, 6/9 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ xã, 13/15 đồng chí tham gia HĐND cấp xã, 9 đồng chí được bầu giữ các chức vụ chủ chốt trong Đảng, chính quyền, MTTQ. Sự tham gia của Hội CCB trong trong hệ thống chính trị ở cơ sở đã giúp nâng cao được năng lực, sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Hội CCB xã Cốc Đán thường xuyên tổ chức, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

 

          Nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức tư tưởng, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, tham gia  phát triển kinh tế - xã hội đã được Hội CCB xã Cốc Đán thường xuyên tổ chức, tuyên truyền đến từng hội viên. Hội vận động đông đảo hội viên CCB tham gia học tập Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý xây dựng các Quy chế ban hành trên tinh thần dân biết, dân bàn, dân kiểm tra; phối hợp, tham gia theo dõi, giám sát Chương trình 135 trên địa bàn, tích cực tham gia cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư”. Các hội viên CCB đã tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thực hiện thành công mô hình cánh đồng 50- 60 triệu đồng/ ha.

Hội viên CCB xã Cốc Đán đã đóng góp vào thành tích chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của xã. Cụ thể như 100% gia đình hội viên không sinh con thứ 3, trên 90% hội viên đăng ký đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, 100% gia đình CCB không vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó Hội CCB xã Cốc Đán thường xuyên phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, huấn luyện DQTV hàng năm; động viên thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự đạt 100%.

          Với tinh thần phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng của người lính, thời gian tới Hội sẽ tiếp tục vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước; gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết của Đại hội Hội CCB huyện lần thứ V (2012- 2017) đã đề ra.

Nguồn tin: Theo BBK điện tử