Ngày đăng: 20/12/2012 / Lượt xem: 65

Hương Nê đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

Theo thống kê, xã Hương Nê có trên 2.000 ha đất tự nhiên. Đây là điều kiện thuận lợi để xã phát triển nông, lâm nghiệp. Vụ xuân này, xã đã gieo trồng được hơn 40 ha cây công nghiệp ngắn ngày, trên 78 ha ngô xuân, đạt 120,63 ha kế hoạch, 8,92 ha cây đỗ tương đạt 178,4% kế hoạch. Ngoài ra, xã đã chỉ đạo bà con trồng hết diện tích cây màu vụ xuân. Thời điểm này xã đang khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn bà con tích cực kiểm tra đồng ruộng chăm sóc cây trồng, phòng trừ các loại sâu bệnh.

Người dân xã Hương Nê đang tích cực chăm sóc cây trồng vụ xuân

Bên cạnh công tác sản xuất nông nghiệp, công tác trồng rừng luôn được xã quan tâm chỉ đạo. Xã đã thiết kế xong diện tích trồng rừng theo Quyết định 147, đang chuẩn bị xử lý thực bì. Công tác chính sách xã hội được thực hiện tốt, xã đã tổ chức công tác hỗ trợ, cứu đói giáp hạt cho 10 hộ dân với 29 nhân khẩu với 15 kg gạo/ hộ, tổng số 435 kg; trao tặng quà, tiền cho các đối tượng chính sách thông qua các tổ chức, đoàn thể gần 10 triệu đồng.

Tại Hương Nê, vai trò của cấp uỷ Đảng luôn được đề cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quần chúng, nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xã Hương Nê hiện có 10 chi bộ với 130 đảng viên. Đảng uỷ xã đã có kế hoạch cụ thể đến từng chi bộ với nội dung hoạt động sát với thực tế. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng uỷ xã quan tâm.

Đồng chí Hoàng Văn Tuất, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đảng uỷ, UBND xã đã có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, gắn với tình hình thực tế của địa phương; tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách hỗ trợ, khuyến khích bà con phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng.

Có thể thấy, những năm qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của Hương Nê đã có chuyển biến tích cực. Diện tích trồng ngô xuân, đỗ tương tăng; tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia ngày một cao; công tác giáo dục đào tạo, y tế đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Hương Nê tiếp tục bám sát các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Trong đó trọng tâm là phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế cao, theo hướng bền vững.

 

Nguồn tin: Theo BBK điện tử