Ngày đăng: 21/12/2012 / Lượt xem: 73

Hương Nê: Nhiều công trình 135 phát huy hiệu quả

Chương trình 135 giai đoạn II từ năm 2006 đến năm 2010, xã Hương Nê được đầu tư hơn 2 tỷ đồng, trong đó số tiền gần 2 tỷ đồng được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như xây dựng kênh mương nội đồng, dẫn nước tưới tiêu cho các cánh đồng vốn thiếu nước, dựng trạm hạ thế, nâng cấp, sửa chữa đường điện, làm đường bê tông liên thôn… số tiền còn lại được đầu tư cho hơn 200 hộ dân phát triển sản xuất như hỗ trợ máy nông nghiệp; hỗ trợ vật tư, phân bón cho hộ nghèo; hỗ trợ cây, con giống, thức ăn chăn nuôi mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật

 

Đập thuỷ lợi Cốc Cọt - Bản Cáu cung cấp nước cho hơn 15ha ruộng của cánh đồng Nà Phầy

Quá trình triển khai và sử dụng đồng vốn đã được xã thực hiện theo đúng trình tự thủ tục như hướng dẫn, có sự bàn bạc và thống nhất giữa chính quyền và bà con nhân dân thông qua những cuộc họp thôn bản, qua đó nắm được những tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Trên cơ sở đó, xã lựa chọn địa điểm cũng như xây dựng những công trình phù hợp với địa phương, cân đối với nguồn vốn được đầu tư, các công trình thuộc hợp phần xây dựng cơ bản được phân bổ đều khắp các thôn vùng cao của xã.

Ngoài ra, nguồn kinh phí của Chương trình thuộc hợp phần hỗ trợ sản xuất xã phải cử cán bộ chuyên môn xuống từng thôn bản kết hợp với đại diện thôn rà soát từng đối tượng để phân bổ nguồn kinh phí cho đúng đối tượng. Cùng với đó, xã còn tiến hành lồng ghép nguồn kinh phí này với các chương trình, dự án khác như: trợ cước, trợ giá, nước sạch nông thôn; phát triển một số cây công nghiệp ngắn ngày có thế mạnh của địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Văn Tuất, Chủ tịch UBND xã Hương Nê cho biết: Thực hiện Chương trình 135 của Chính phủ trong việc xây dựng các hạng mục công trình, đặc biệt là các công trình thuỷ lợi, điện thắp sáng, làm đường giao thông nông thôn đã thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao, qua đó đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và tin tưởng của nhân dân trong xã đối với đảng và nhà nước, với các cấp chính quyền của địa phương. Thời gian tới xã tiếp tục triển khai những đồng vốn từ chương trình này để xây dựng các hạng mục công trình cho các trường học, những tuyến đường liên thôn, liên xã chưa được đầu tư, còn gặp nhiều khó khăn nhằm lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia khác để đầu tư có chiều sâu đối với từng hợp phần của chương trình.

Hơn nữa việc thực hiện hợp phần trợ giúp pháp lý, góp phần củng cố thêm nhận thức về pháp luật của bà con nhân dân, đặc biệt là bà con nhân dân vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Qua đó phần hỗ trợ con em đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đến trường đã giúp cho số trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt cao, số học sinh nghỉ học giữa chừng đã giảm.

Ông Hoàng Văn Quách, Trưởng thôn Bản Cáu cho biết: Chương trình 135 đã làm bộ mặt từ thôn đến xã có nhiều đổi thay, nhiều công trình đã thực sự thiết thực với người dân, giúp nhân dân có một cuộc sống mới đỡ vất vả hơn rất nhiều. Cụ thể như từ khi có đập kênh mương Cốc Cọt, Bản Cáu, Nà Phầy thì hơn 15ha ruộng của bà con đã làm được 2 vụ mà không phải đi tìm cây bắc máng và làm các cọn nước như ngày xưa nữa; việc xây dựng đường điện, đường liên thôn… đã làm cuộc sống của bà con nơi đây được nâng lên rõ rệt. Bà con trong thôn cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện cho người dân vùng khó khăn./.

Nguồn tin: Theo BBK điện tử