Ngày đăng: 06/02/2017 / Lượt xem: 69

Hương Nê: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

qua các chương trình dự án phát triển kinh tế và chương trình xây dựng nông thôn mới, ĐVTN đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hiện toàn xã có 3 mô hình tiêu biểu thanh niên phát triển kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu/năm: Mô hình trồng rau trái vụ, trồng cây thuốc lá, chăn nuôi lợn kết hợp với nấu rượu. Bên cạnh đó, Đoàn xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai hiệu quả nguồn vốn vay, tính đến thời điểm hiện tại Đoàn xã quản lý 4 tổ tiết kiệm và vay vốn, 5 chương trình vay với tổng dư nợ là 1.646.000.000đ. Huy động trên 640 ngày công tình nguyện xây dựng các công trình, phần việc thanh niên, phát động ra quân hưởng ứng “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên, học sinh sinh viên tình nguyện hè”, “Chương trình tình nguyện mùa đông - xuân tình nguyện”, 100% thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ; vận động ĐVTN tham gia trồng được trên 50 ha rừng sản xuất, trồng cây phân tán và hàng rào xanh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Đoàn xã đã giới thiệu được 60 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 44 đoàn viên đã được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam….

Toàn cảnh Đại hội

Mục tiêu nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn xã Hương Nê phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên, 80% thanh niên được tìm hiểu, học tập quán triệt các các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Luật Thanh niên; 100% các chi đoàn thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thực hiện tốt phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; trên 70% ĐVTN được tham gia các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt; tiếp tục duy trì và thành lập mới trên 3 mô hình thanh niên phát triển kinh tế cho thu nhập trên 80 triệu đồng/năm; thành lập mới 01 tổ hợp tác thanh niên; kết nạp từ 40 - 50 đoàn viên mới; giới thiệu cho Đảng từ 40 - 45 đoàn viên ưu tú; 100% đoàn viên, hội viên thực hiện tốt đề án “xây dựng xã hội học tập” và đăng ký thực hiện đạt gia đình học tập; 100% các chi đoàn thực hiện tốt công tác tuyển quân và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đó phấn đấu 100% các chi đoàn không có đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn xã nhiệm kỳ 2017 – 2022 đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu, quy định, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Địch Xuân Tuyền được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn xã nhiệm kỳ mới./.

Nguồn tin: Hoàng Diễn