Ngày đăng: 23/11/2023 / Lượt xem: 41

Chuyển đổi số của toàn dân

Sáng ngày 06/11/2023 xã Hiệp Lực tổ chức tuyên truyền chuyển đổi số tại các thôn bản lồng ghép tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thôn Khuổi Luông. Tổ cộng đồng hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng định danh điện tử, phần mềm sức khỏe điện tử, chữ ký số,.....

Nguồn tin: Triệu Đức Quyền