Ngày đăng: 23/11/2023 / Lượt xem: 44

Dự ngày hội Đại đoàn kết

Ngày 18/11/2023 Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ngành đoàn thể xã dự ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nà Vài

Nguồn tin: Triệu Đức Quyền